Wat is business intelligence | Definitie van BI – BIsystemen.nl

Business intelligence

Op deze pagina krijgt u antwoord op de vraag wat is business intelligence. Meer uitgebreide informatie over BI software vindt u in de BI box, het gratis informatiepakket over de selectie van business intelligence software van het ICT Informatiecentrum.

Verstopte gegevens

Ondernemingen hebben grote hoeveelheden gegevens in huis, die nodig zijn om betrouwbare en gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. Toch blijkt in de praktijk dat veel gegevens niet worden gebruikt. Daar zijn twee belangrijke verklaringen voor. Ten eerste hebben veel ondernemingen geen goed beeld van de aard en de omvang van alle aanwezige gegevens. Hierdoor kunnen tussen verschillende data niet altijd de noodzakelijke verbanden worden gelegd. Gevolg is dat een onderneming geen betrouwbare conclusies kan trekken. Ten tweede zitten veel gegevens verstopt in verschillende geautomatiseerde systemen, waardoor ze lastig beschikbaar en bruikbaar kunnen worden gemaakt. Voor deze problemen biedt business intelligence de oplossing.

Welke BI software heeft u nodig?

Informatie als succesfactor

Het doel van business intelligence is om aanwezige gegevens te vertalen naar informatie op basis waarvan uw organisatie beslissingen neemt en waarmee u uw onderneming bestuurt. Zo’n vertaling resulteert in analyses en rapportages. Kenmerkend voor een BI systeem is dat het gegevens ophaalt op diverse plaatsen in een organisatie. Met moderne BI software is dat mogelijk. Business intelligence maakt het mogelijk om bedrijfsprocessen te analyseren en te optimaliseren. Hierdoor neemt u bijvoorbeeld betere beslissingen over uw inkoop, de aansturing van uw productie, de wijze waarop u voorraden aanhoudt of de distributie van uw producten en diensten. Maar BI software helpt u ook bij het nemen van strategische beslissingen. Bijvoorbeeld: op welke markten kunt u zich het best begeven, aan welke klantgroepen verdient u het meeste geld, hoe is uw concurrentiepositie en welke gevolgen heeft een prijsverandering voor uw marktpositie en winst?

Business Intelligence, datamining en datawarehousing

Business intelligence baseert analyses en rapportages op gegevens die al ergens in uw bedrijf aanwezig zijn. Dergelijke gegevens komen bijvoorbeeld voort uit softwaretoepassingen voor relatiebeheer (CRM), uw financiële software, integrale bedrijfssoftware (ERP), logistieke software of planningssoftware. Uit al deze systemen haalt een BI applicatie de relevante gegevens. Dit proces heet datamining, oftewel het ‘delven’ van data. Om de gegevens met elkaar in verband te kunnen brengen, worden ze ondergebracht op een centrale plaats. Deze plaats is het datawarehouse, het ‘informatiepakhuis’. Hoewel datamining en datawarehousing van oorsprong onlosmakelijk met business intelligence verbonden zijn, wordt het bij relatief kleine BI toepassingen steeds gebruikelijker om het datawarehouse over te slaan. In dat geval haalt het BI systeem de benodigde gegevens doorlopend rechtstreeks uit de databases van de diverse toepassingen.

Op ieder niveau

Niet alleen het topmanagement neemt dagelijks vele beslissingen met gebruik van business intelligence. Ook in managementlagen daaronder en tegenwoordig juist ook op het operationele vlak helpt BI software medewerkers bij het nemen van beslissingen. Toepassingen hiervan liggen onder meer op het terrein van klantcontact, financiële beoordelingen, productie of logistieke vraagstukken. Met name de steeds bredere mogelijkheden maken de toepassing van BI software voor steeds meer ondernemingen zeer interessant. De vraag is dan ook niet zozeer of business intelligence een waardevol instrument voor uw onderneming kan zijn, maar hoe en wanneer u er gebruik van maakt. De informatie op deze website helpt u een eind op weg.

Business intelligence software selecteren

Voor meer specifieke informatie over BI software selectie verwijzen wij u graag naar de informatie die BI software leveranciers daarover via hun eigen websites geven. Daarnaast kunt u gebruik maken van de gratis informatie op onze website en ontvangt u meer uitgebreide informatie over BI software via de BI box, die u op deze site gratis kunt aanvragen. Het Handboek Softwareselectie is een praktische handleiding, die u stap voor stap door het selectietraject van zakelijke software heen loodst. Dit boek is ook onderdeel van de BI box.


business intelligence software project

BI project starten?
Lees deze adviezen!