Business analytics | Business intelligence – BIsystemen.nl

Business Analytics

Business Intelligence en Business Analytics kunnen tegenwoordig niet meer ontbreken in een organisatie. Bij business analytics gaat het om vooruitkijken en voorspellen, maar in hoeverre is dit anders dan business intelligence? Op deze pagina beantwoordt het ICT informatiecentrum deze vraag.
 

Voorspellen en vooruitkijken

Gerenommeerde partijen op het gebied van big data beschrijven de evolutie van business intelligence (BI) naar business analytics (BA) als het omdraaien van het perspectief: van achteraf zaken bekijken en analyseren naar vooruitkijken en voorspellen. Grote multinationals ontkomen er niet aan gebruik te maken van Business Analytics. Organisatorische beslissingen die enkel gebaseerd zijn op intuïtie zijn niet meer van deze tijd. Het financiële risico bij verkeerde keuzes is daarvoor te groot. Door gebruik te maken van Business Analytics en de hiervoor ontworpen tools kunnen grote organisaties snel inzicht genereren in gegevens die bepalend zijn voor hun strategie. Data gedreven organisaties kunnen zo gefundeerde beslissingen maken voor de toekomst.

Tools
Tools voor Business Analytics en Business Intelligence worden steeds gebruiksvriendelijker. Resultaten worden steeds vaker visueel gepresenteerd, waardoor de informatie voor gebruikers gemakkelijker te verwerken en onthouden is. Bovendien worden de tools steeds toegankelijker, waardoor niet alleen managers ermee kunnen werken, maar iedere medewerker die op welk vlak ook beslissingen moet nemen in de organisatie. Iedereen kan met toegankelijke tools zelf data analyseren en verwerken, waardoor de gehele organisatie intelligenter wordt.

Business Analytics en Business Intelligence

Waar vroeger Business Intelligence en Business Analytics twee aparte vakgebieden waren, gaan ze tegenwoordig steeds vaker hand in hand. Bij BI analyseerde men data om inzicht te krijgen in resultaten uit het verleden. Een combinatie van Business Analytics en Business Intelligence maakt het mogelijk verbanden te leggen tussen gegevens en voorspellingen te doen voor de toekomst. Dat er binnen organisaties op steeds breder vlak gebruik gaat worden gemaakt van Business Analytics lijdt geen twijfel. Echter, de traditionele Business Intelligence zal – voorlopig – blijven bestaan. Naast de selfservice tools die het voor de gehele organisatie mogelijk maken snel analyses en voorspellingen te doen, zal traditionele BI populair blijven als het gaat om big data en analyses in datawarehouses.

Business Analytics