Datawarehouse | Toepassing – BIsystemen.nl

Datawarehouse

Steeds meer IT leveranciers en experts op IT gebied zijn van mening dat een datawarehouse niet meer van deze tijd is. Sommige organisaties delen deze mening niet. Een datawarehouse is in hun ogen het centrale punt van een intelligente organisatie. Er zijn vele factoren die het gebruik van een datawarehouse rechtvaardigen. Deze zullen wij kort toelichten.
 

Verbeterde integratie
Een datawarehouse is belangrijk voor het verbeteren van de integratie van gegevens van de verschillende systemen die in organisaties worden gebruikt. In het datawarehouse wordt alle informatie verzameld, gecompatibiliseerd en gegroepeerd. Zo kan de informatie moeiteloos worden geraadpleegd en geanalyseerd. In tegenstelling tot bronsystemen, houdt een datawarehouse wél rekening met wijzigingen in de gegevens van deze systemen. Zo kan een accurate historie worden opgebouwd en kunnen prestaties vanuit een historisch perspectief worden geanalyseerd om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te vormen.

Datawarehouse en kwaliteit gegevens

Het gebruik van een datawarehouse maakt het mogelijk de kwaliteit van de gegevens van een organisatie continu te verbeteren. Dit is mogelijk door automatische correcties door het datawarehouse of door de detectie van incorrecte of ontbrekende gegevens, waarna het probleem kan worden opgelost in het bronsysteem. Het gebruik van een datawarehouse zorgt ervoor dat operationele systemen worden ontlast. Hierdoor kunnen deze systemen blijven werken zonder het risico op vertraging of crashen bij het uitvoeren van omvangrijke of complexe analyses. De benodigde gegevens worden immers vanaf een andere omgeving geraadpleegd.

Datawarehouse

Datawarehouses zijn geoptimaliseerd om een snelle responstijd te hebben bij een grote hoeveelheid data. Dit in tegenstelling tot gangbare bronsystemen, die veel kleine opdrachten in korte tijd verwerken. Om snel informatie over een organisatie te kunnen analyseren is een datawarehouse onmisbaar.

Het systeem is zodanig ontworpen dat gebruikers eenvoudig kennis kunnen vergaren over organisatiebrede bedrijfsvoering en KPI’s, ondanks dat hiervoor een grote hoeveelheid data wordt gebruikt. Datawarehouses kunnen flexibel rapporteren en er kan eenvoudig worden geschakeld tussen invalshoeken, termijnen en dimensies.

Datawarehouse en IT afdeling

Door het gebruik van een datawarehouse in combinatie met gebruiksvriendelijke BI tools kunnen medewerkers van een organisatie zelfstandig analyses uitvoeren en rapportages maken. Op deze manier zorgt het gebruik van een datwarehouse voor ontlasting van de IT afdeling van de organisatie. De IT afdeling kan zich toespitsen op meer complexe analyses en rapportages, die meer kennis van de processen, bronstructuur of de tool vereisen.

Herkenbare informatie
Indicatoren – inclusief complexe KPI’s – worden in een datawarehouse zoveel mogelijk voorgebakken. Zo kunnen de gebruikers zelf ook complexere rapportages creëren. In een bronsysteem kunnen complexere rapportages pas worden gecreëerd nadat handmatig allerlei handelingen en berekeningen zijn uitgevoerd en gegevens uit andere systemen zijn verwerkt. Het gebruik van een datawarehouse – met de juiste inrichting – faciliteert op deze manier de herkenbaarheid van informatie die nodig is voor de bedrijfsvoering van een organisatie. Ook dit draagt bij aan de ontlasting van de IT afdeling.

Door het gebruik van een datawarehouse wordt het voor gebruikers mogelijk toegang te krijgen tot de bron en betekenis van gegevens. Bronsystemen in de cloud of van externe leveranciers beschikken niet of nauwelijks over deze toegankelijkheid. Met de toegang tot gegevens kunnen gebruikers eenvoudig gegevens vinden en zelf verwerken tot inzichten en kennis.