Alles over BI software selectie en tools – BIsystemen.nl

BI software 
 

BI systemen – Alles over BI software

  • Kennisplatform over BI software, selectie en implementatie
  • Vind en vergelijk business intelligence oplossingen, leveranciers en adviseurs
  • Start uw BI project met de unieke gratis BI box

Business intelligence helpt u om beschikbare data te kunnen gebruiken voor beter inzicht in uw business processen en goede managementbeslissingen daarover. Om dit te realiseren heeft u BI software of andere dataoplossingen nodig. Overweegt u een nieuwe BI oplossing, werkt u aan de transformatie naar een datagedreven organisatie of bereidt u zich voor op verdere digitalisering? Met deze website biedt het onafhankelijke ICT informatiecentrum u toegang tot alle informatie over het selecteren en implementeren van de BI software, tools en dataoplossingen en over leveranciers daarvan.

BI software project

BI project starten?
Lees deze adviezen!


 

WAARMEE KUNNEN WIJ U HELPEN?

 

Steeds meer data

De hoeveelheid data die beschikbaar is rondom uw bedrijfsprocessen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Niet zonder reden is daarom het begrip big data geïntroduceerd. De grote hoeveelheid data heeft te maken met de mate waarin uw commerciële, administratieve, logistieke, interne en op productie gerichte processen geautomatiseerd zijn. Uw CRM systeem bevat veel data over klanten en klantprocessen. Uw financiële software of ERP systeem beschikt over data met betrekking tot uw administratieve processen. Logistieke systemen, planningssoftware, HRM oplossingen en alle andere software in uw organisatie doen dat ook. Overal is data beschikbaar die u informatie kan geven over de processen waaruit deze data voortkomt.

Business intelligence software

Business intelligence software (BI software) zorgt ervoor dat u beschikbare data kunt omzetten in bruikbare informatie. Daarvoor presenteert de BI oplossing de data in een rapportage of managementdashboard. Hierdoor kunt u de beschikbare data optimaal gebruiken in uw bedrijfsvoering, krijgt u beter inzicht en overzicht en weet u beter wat er in uw bedrijfsprocessen gebeurt. Daarnaast leert u de signalen van buiten uw organisatie kennen die daarop van invloed zijn.

Tools voor data

BI software geeft u de tools in handen om uw organisatie beter aan te sturen en om sneller te kunnen reageren op veranderingen. Dat gebeurt allemaal op basis van data die u al heeft en voornamelijk uit interne bronnen beschikbaar is. Met deze website, boeken, kennisdocumenten en de BI box helpt het onafhankelijke ICT informatiecentrum u met informatie over de toepassing, keuze en leveranciers van business intelligence software en dataoplossingen. Lees meer over business intelligence.

Self service BI

Ooit was de toepassing van business intelligence en BI software voorbehouden aan grote organisaties. De oplossingen waren complex en eenvoudige tools om data te presenteren en analyseren bestonden nog niet. Inmiddels is dat enorm veranderd met de komst van gebruiksvriendelijke en laagdrempelige BI tools. Power BI, Tableau of Qlik zijn daar voorbeelden van. Deze bieden de mogelijkheid dat gebruikers zonder specifieke IT kennis zelf rapporten, visualisaties en dashboards kunnen maken. De toepasselijke naam hiervoor is self service BI. Door deze ontwikkeling kunnen ook mkb organisaties en afdelingen binnen grotere organisaties op operationeel niveau zelfstandig gebruik maken van de voordelen van business intelligence. Lees hier meer over self service BI.

Data en data management

De digitalisering waar veel bedrijven momenteel mee bezig zijn, draait om data. Daarbij vallen naast het begrip data ook de begrippen data management en data analytics. Data management betreft alle activiteiten die gericht zijn op het verzamelen en beheren van de data. Dat kan bestaan uit het samenvoegen van data uit verschillende systemen in één datawarehouse, het bewaken van de datakwaliteit, veilige opslag of gebruik van data volgens de regels en richtlijnen (governance). Om optimaal van BI software gebruik te kunnen maken, is goed data management belangrijk. Wat u daarvoor moet doen, leest u in de informatie van de BI box of de sectie data management op de centrale website van het ICT informatiecentrum. Daarnaast kunt u een boekje over dit thema gratis downloaden.

Data en data analytics

Aan data op zich heeft u nog niets. Data krijgt pas waarde als u er conclusies aan kunt verbinden of inzichten door krijgt. Pas dan is het bruikbaar voor beslissingen en conclusies over de processen waarop deze data betrekking heeft. Voor een goede interpretatie moet data daarom geanalyseerd worden. BI is hier een toepassing van, maar de bredere begrippen hierbij zijn data analytics en data science. Meer uitleg daarover vindt u in de sectie data analytics op ictinformaticentrum.nl en het boekje over dit onderwerp dat hier gratis kunt downloaden.

Verschil tussen business intelligence en data analytics

Het doel van business intelligence is om stuur- of managementinformatie te verkrijgen uit beschikbare data. Ook voor BI is dus analyse nodig. Daarmee is het een toepassing van data analytics. Verschil tussen beide begrippen is dat data analytics betrekking kan hebben op de analyse van alle soorten data, zowel gestructureerd en ongestructureerd en uit zowel interne als externe bronnen. Business intelligence maakt alleen gebruik van data die al gestructureerd in uw organisatie beschikbaar is in de databases van verschillende bedrijfsapplicaties, zoals CRM, ERP of HRM systemen.

BI oplossingen

Voor het gebruiken, inzichtelijk maken en visualiseren van data bestaat een breed scala aan oplossingen. Voor zeer eenvoudige BI toepassingen kan het gebruik van Excel al toereikend zijn. Voor iets uitbreidere toepassingen en mogelijkheden kunnen BI tools, zoals Power BI, al volstaan. Daar hoeft niet veel begeleiding en expertkennis voor nodig te zijn. Anders wordt het als de vraagstukken complexer worden, de eisen aan rapportage en visualisering hoger, datawarehouses nodig zijn en de kwaliteit van de data onzeker is. Voor de selectie en implementatie van deze oplossingen heeft u is goed advies over BI en dataoplossingen van specialisten nodig.

Business analytics

Beslissingen op het gebied van beleid en strategie kunnen niet gebaseerd worden op intuïtie. Het financiële risico bij verkeerde keuzes is daarvoor te groot. Door gebruik te maken van business analytics en de hiervoor ontworpen tools kunnen organisaties snel inzicht genereren in gegevens die bepalend zijn voor hun beleid en strategie. Data specialisten beschrijven de evolutie van business intelligence naar business analytics als het omdraaien van het perspectief: van achteraf zaken bekijken en analyseren naar vooruitkijken en voorspellen. Grote organisaties en kleinere datagedreven organisaties maken daarom veel gebruik van business analytics.

   
Waar vroeger business intelligence en business analytics twee aparte vakgebieden waren, gaan ze tegenwoordig steeds vaker hand in hand. Bij BI analyseerde men data om inzicht te krijgen in resultaten uit het verleden. Een combinatie van business analytics en BI maakt het mogelijk verbanden te leggen tussen gegevens en voorspellingen te doen voor de toekomst. Lees meer over business analytics

Informatie over BI

De kennisbank van deze website bevat veel gratis bruikbare informatie over BI software en de toepassing, selectie en implementatie daarvan. Start u een BI project, dan heeft u het meest aan de BI box. Deze geeft u gratis toegang tot alle informatie van het ICT informatiecentrum over dit thema en helpt u concreet met het vinden van de best passende BI oplossing. Bent u daar nog niet aan toe, dan kunt u ook gebruik maken van losse boeken en whitepapers over BI software. Bekijk hier de BI kennisbank.

Andere bedrijfssoftware?

Ook over andere thema’s heeft het ICT informatiecentrum eigen specifieke media ontwikkeld en gepubliceerd. U vindt al deze thema’s en informatie via de website ICTinformatiecentrum.nl