Alles over BI software selectie en tools – BIsystemen.nl

Alles over BI software

Oplossingen, leveranciers, informatie

Onafhankelijk kennisplatform over business intelligence oplossingen, toepassingen, selectie en implementatie.

Wat wilt u?

BI project starten > Lees ‘Zo pakt u uw data project aan’
BI software selecteren > Gebruik de Zoeksupport of de gratis BI box
Meer informatie > Vind alles over business intelligence via de BI kennisbank
Fouten voorkomen > Lees in dit gratis boek wat u moet doen voor een succesvol BI project
Geïnformeerd blijven > Volg de ontwikkelingen via de ICT nieuwsbrief

 

Business intelligence software

Business intelligence software helpt u om beschikbare data te kunnen gebruiken voor beter inzicht in uw business processen en goede managementbeslissingen daarover. De hoeveelheid data die beschikbaar is rondom uw bedrijfsprocessen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. De grote hoeveelheid data heeft te maken met de mate waarin uw commerciële, administratieve, logistieke, interne en op productie gerichte processen geautomatiseerd zijn. Uw CRM systeem bevat veel data over klanten en klantprocessen. Uw financiële software of ERP systeem beschikt over data met betrekking tot uw administratieve processen. Logistieke systemen, planningssoftware, HRM oplossingen en alle andere software in uw organisatie doen dat ook. Overal is data beschikbaar die u informatie kan geven over de processen waaruit deze data voortkomt.

 
 
 

“Lees meer over BI oplossingen via ICT kennishub en de BI kennisbank”

[ KENNISBANK ]

 
 

Zoekt u een BI oplossing?

Met Zoeksupport helpt het ICT informatiecentrum u bij het vinden van een BI oplossing, leverancier of adviseur. Als u de best passende BI oplossing of aanbieder nog niet kent, helpt Zoeksupport u met het vinden daarvan. Dat doen we deskundig, discreet en doeltreffend. En 100% onafhankelijk. Lees meer over Zoeksupport

Van data naar informatie

Business intelligence software (BI software) zorgt ervoor dat u beschikbare data kunt omzetten in bruikbare informatie. Daarvoor presenteert de BI oplossing de data in een rapportage of managementdashboard. Hierdoor kunt u de beschikbare data optimaal gebruiken in uw bedrijfsvoering, krijgt u beter inzicht en overzicht en weet u beter wat er in uw bedrijfsprocessen gebeurt. Daarnaast leert u de signalen van buiten uw organisatie kennen die daarop van invloed zijn. BI software geeft u de tools in handen om uw organisatie beter aan te sturen en om sneller te kunnen reageren op veranderingen. Dat gebeurt allemaal op basis van data die u al heeft en voornamelijk uit interne bronnen beschikbaar is. Lees meer over business intelligence.

Self service BI

Ooit was de toepassing van business intelligence en BI software voorbehouden aan grote organisaties. De oplossingen waren complex en eenvoudige tools om data te presenteren en analyseren bestonden nog niet. Inmiddels is dat enorm veranderd met de komst van gebruiksvriendelijke en laagdrempelige BI tools. Power BI, Tableau of Qlik zijn daar voorbeelden van. Deze bieden de mogelijkheid dat gebruikers zonder specifieke IT kennis zelf rapporten, visualisaties en dashboards kunnen maken. De toepasselijke naam hiervoor is self service BI. Door deze ontwikkeling kunnen ook mkb organisaties en afdelingen binnen grotere organisaties op operationeel niveau zelfstandig gebruik maken van de voordelen van business intelligence. Lees meer over self service BI.

Data en data management

De digitalisering waar veel bedrijven momenteel mee bezig zijn, draait om data. Daarbij vallen naast het begrip data ook de begrippen data management en data analytics. Data management betreft alle activiteiten die gericht zijn op het verzamelen en beheren van de data. Dat kan bestaan uit het samenvoegen van data uit verschillende systemen in één datawarehouse, het bewaken van de datakwaliteit, veilige opslag of gebruik van data volgens de regels en richtlijnen (governance). Om optimaal van BI software gebruik te kunnen maken, is goed data management belangrijk. Wat u daarvoor moet doen, leest u in de informatie van de BI box of de sectie data management op de centrale website van het ICT informatiecentrum. Lees meer over data management.

Data en data analytics

Aan data op zich heeft u nog niets. Data krijgt pas waarde als u er conclusies aan kunt verbinden of inzichten door krijgt. Pas dan is het bruikbaar voor beslissingen en conclusies over de processen waarop deze data betrekking heeft. Voor een goede interpretatie moet data daarom geanalyseerd worden. BI is hier een toepassing van, maar de bredere begrippen hierbij zijn data analytics en data science. Meer uitleg daarover vindt u in de sectie data analytics op ictinformaticentrum.nl. Lees meer over data analytics.

Verschil tussen business intelligence en data analytics

Het doel van business intelligence is om stuur- of managementinformatie te verkrijgen uit beschikbare data. Ook voor BI is dus analyse nodig. Daarmee is het een toepassing van data analytics. Verschil tussen beide begrippen is dat data analytics betrekking kan hebben op de analyse van alle soorten data, zowel gestructureerd en ongestructureerd en uit zowel interne als externe bronnen. Business intelligence maakt alleen gebruik van data die al gestructureerd in uw organisatie beschikbaar is in de databases van verschillende bedrijfsapplicaties, zoals CRM, ERP of HRM systemen.

BI oplossingen

Voor het gebruiken, inzichtelijk maken en visualiseren van data bestaat een breed scala aan oplossingen. Voor zeer eenvoudige BI toepassingen kan het gebruik van Excel al toereikend zijn. Voor iets uitbreidere toepassingen en mogelijkheden kunnen BI tools, zoals Power BI, al volstaan. Daar hoeft niet veel begeleiding en expertkennis voor nodig te zijn. Anders wordt het als de vraagstukken complexer worden, de eisen aan rapportage en visualisering hoger, datawarehouses nodig zijn en de kwaliteit van de data onzeker is. Alle informatie over BI oplossingen en leveranciers vindt u via de BI kennisbank.

Business analytics

Beslissingen op het gebied van beleid en strategie kunnen niet gebaseerd worden op intuïtie. Het financiële risico bij verkeerde keuzes is daarvoor te groot. Door gebruik te maken van business analytics en de hiervoor ontworpen tools kunnen organisaties snel inzicht genereren in gegevens die bepalend zijn voor hun beleid en strategie. Data specialisten beschrijven de evolutie van business intelligence naar business analytics als het omdraaien van het perspectief: van achteraf zaken bekijken en analyseren naar vooruitkijken en voorspellen. Grote organisaties en kleinere datagedreven organisaties maken daarom veel gebruik van business analytics.

Waar vroeger business intelligence en business analytics twee aparte vakgebieden waren, gaan ze tegenwoordig steeds vaker hand in hand. Bij BI analyseerde men data om inzicht te krijgen in resultaten uit het verleden. Een combinatie van business analytics en BI maakt het mogelijk verbanden te leggen tussen gegevens en voorspellingen te doen voor de toekomst. Lees meer over business analytics.

Business intelligence en big data

Bedrijven hebben informatie nodig om te kunnen anticiperen en daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren aan klanten, leveranciers en andere stakeholders. Informatie wordt vergaard uit diverse bronnen, zowel binnen als buiten de organisatie. Voor gestructureerde data binnen uw organisatie kunt u business intelligence oplossingen gebruiken. Gaat het om grote hoeveelheden data die deels ook ongestructureerde zijn en van buiten uw organisatie komen, dan kan het begrip big data daarop van toepassing zijn.