BI software definities | volgens ICT specialisten – BIsystemen.nl

BI software definities

Wat is BI software? Hoe luidt de definitie van BI software en wat beschouwen ICT specialisten als business intelligence (BI) software? Lees via deze pagina de antwoorden van ICT specialisten op deze vragen. Meer antwoorden, informatie, visies, tips en adviezen leest u in de boeken en publicaties van het ICT informatiecentrum over business intelligence software.
 

Human added Business Intelligence

De theoretische definitie van BI software is het systematisch verzamelen, analyseren, presenteren en distribueren van kritische informatie, ook wel ‘need-to-know-information’. BI is in de praktijk een verzamelnaam voor alles wat met informatie te maken heeft. Van eenvoudige Excel overzichten tot de meest complexe variant van een datawarehouse. In onze beleving wordt BI software pas echt interessant als menselijke interpretaties worden vermengd met bedrijfsgegevens, HBI noemen we dat. Human added Business Intelligence. Lias software B.V.

Op het juiste moment de juiste informatie
BI software is erop gericht om medewerkers en systemen in organisaties op het juiste moment van de juiste informatie te voorzien. Goede BI software is in staat om vanuit veel verschillende disparate systemen relevante informatie te halen, indien nodig te verrijken en te combineren en de gecombineerde informatie en inzichten met maximaal effect weer op verschillende manieren bij het juiste publiek te bezorgen. Het BI systeem fungeert daarbij als het master data systeem voor kritische bedrijfsinformatie. Dimensional Insight

BI software zorgt voor een kennisvoordeel

BI software is gericht op het maximale halen uit de in- en externe gegevens en kennisbronnen van een organisatie. Van gegevens informatie maken, en op zo’n wijze presenteren dat gebruikers, en dus de organisatie maar steeds vaker ook haar partners en klanten, hier hun (kennis)voordeel mee kunnen doen. Imtech ICT

Intelligence betekent weten, niet kennis
Nederlanders worden misleid door het woord ‘Intelligence’. Zelfs als we de werkelijke betekenis ervan kennen – het betekent informatie, weten – dan wordt het onbewust nog met intelligentie geassocieerd, een begrip waar de ICT zich graag mee afficheert. Business Intelligence gaat om de kennis die een bedrijf nodig heeft om een coherent beeld van de totale bedrijfsvoering te vormen waarmee doelgericht naar succes wordt gewerkt. BI software wordt op meerdere organisatieniveaus ingezet en omvat een scala aan tools voor data manipulatie, data-analyse, rapportage en dashboards tot en met integrale bestuurscockpits.

Ondersteuning bij het verkrijgen van inzicht
BI software is software die de gebruiker ervan ondersteunt bij het inzicht krijgen in het reilen en zeilen van zijn organisatie en tevens ondersteunt bij het nemen van operationele, tactische en strategische besluiten daarover. De gebruiker kan zowel een interne als externe gebruiker (stakeholder, ketenpartner, klant enz.) zijn. Nováccent ICT Solutions B.V.

Succes hangt af van de organisatie
BI software wordt gebruikt voor het beschikbaar maken van feitelijke gegevens die in het meest gunstige geval leiden tot samenhangende informatie. Back-end tooling heeft als primair doel het beschikbaar maken van gegevens vanuit bronnen en deze op basis van een gedegen architectuur op te slaan in het datawarehouse. De front-end tools verzorgen vervolgens de presentatie, analyse en distributie van informatie. Het succes van BI zal niet afhangen van tools, maar van de organisatie die met de informatie beslissingen moet nemen. Centennium BI expertisehuis.