Self service BI | Toepassing - BIsystemen.nl

Self service BI

 • Wat is self service BI?
 • Wat zijn voordelen en eigenschappen ervan?
 • Vind alle informatie via de BI kennisbank en de gratis BI box.

  Self service BI heeft het gebruik van business intelligence een enorme impuls gegeven. Door de telkens groter wordende hoeveelheid beschikbare data wordt het voor het nemen van de juiste beslissingen steeds belangrijker om tijdig over betrouwbare informatie te beschikken. Business intelligence biedt daar de tools voor. Waar voorheen BI specialisten nodig waren om rapporten te genereren en dashboards te kunnen maken, kunt u dat nu zelf dankzij self service BI.

  Welke BI software heeft u nodig?

  Vanuit diverse interne systemen, zoals ERP, CRM of HRM software en andere interne en externe bronnen, verzamelt een BI systeem de juiste data om deze vervolgens beschikbaar te maken als informatie bij het nemen van beslissingen op organisatorisch, commercieel, logistiek, financieel of ander vlak. Business intelligence was vanwege de complexiteit en kosten lange tijd gekoppeld aan grote organisaties. Daar is met self service BI verandering in gekomen.

  Betere beslissingen

  Self service BI heeft business intelligence functionaliteit mogelijk gemaakt zonder dat voor het samenstellen van rapporten de hulp nodig is van de ICT afdeling. Dit betekent dat binnen kleine organisaties of op afdelingsniveau gebruikers zelf met business intelligence aan de slag kunnen. Zonder bemoeienis van ICT’ers kunnen grote hoeveelheden gegevens geanalyseerd en gepresenteerd worden. Informatie die nodig is voor het nemen van beslissingen is hierdoor sneller beschikbaar. Dit doet de kwaliteit van beslissingen toenemen en verbetert de besluitvaardigheid.

  Datakwaliteit

  Self service BI verlaagt de drempel om van business intelligence gebruik te maken. Op meer niveaus in het bedrijf is het daardoor mogelijk beslissingen te baseren op beschikbare data. Wat niet uit het oog moet worden verloren is dat dit alleen goed mogelijk is, als de kwaliteit van de data gegarandeerd kan worden. Helaas is dit niet altijd het geval. Besteed daarom veel aandacht aan de datakwaliteit tijdens en voorafgaand aan het gebruik van deze eenvoudig inzetbare BI tools.

  Gebruik begrenzen

  Self service BI maakt analyses mogelijk en geeft inzichten in processen en prestaties. Die meetbaarheid spreekt veel managers aan, met het gevaar dat over te veel onderwerpen waarover data beschikbaar is, oordelen worden gevormd. Het gebruik van BI tools moet niet doorslaan. Als het gebruik van tools niet gekoppeld is aan duidelijk doelen, ontstaat een ongecontroleerde wildgroei aan rapporten en visualisaties, waarvan niet altijd duidelijk is of deze op basis van betrouwbare data gemaakt zijn.

  Toekomst self service BI

  Er bestaat veel belangstelling voor deze vorm van BI. Veel organisaties maken er al gebruik van bij het snel maken van rapporten en analyses. Door de laagdrempeligheid om van deze business intelligence oplossing gebruik te maken, zal het aantal gebruikers van deze oplossingen snel toenemen. Als u plannen heeft voor business intelligence, helpt de BI box u. Daarmee beschikt u over de kennis die u nodig heeft het project in gang te zetten en heeft u toegang tot de informatie die u helpt bij het nemen van goede beslissingen over de aanschaf ervan.

  Meer weten? Via de BI kennisbank vindt u alle informatie, hulp en adviezen.