Self service BI | Toepassing - BIsystemen.nl

Self service BI

Door de telkens groter wordende hoeveelheid beschikbare data wordt het voor het nemen van de juiste beslissingen steeds belangrijker om tijdig over betrouwbare informatie te beschikken. Business intelligence biedt daar de tools voor. Vanuit diverse interne automatiseringssystemen en andere interne en externe bronnen verzamelt een BI systeem de juiste gegevens om deze vervolgens als bruikbare informatie beschikbaar te maken als hulpmiddel bij het nemen van beslissingen op organisatorisch, commercieel, logistiek, financieel of ander vlak. Business Intelligence was vanwege de complexiteit en kosten lange tijd gekoppeld aan grote organisaties. Daar is inmiddels verandering in gekomen: self service BI.
 

Verbeteren besluitvaardigheid

Self service BI is een nieuwe ontwikkeling die het gebruik van business intelligence functionaliteit mogelijk maakt zonder dat voor het samenstellen van rapporten de hulp nodig is van de ICT afdeling. Dit betekent dat binnen kleine organisaties of op afdelingsniveau gebruikers zelf met business intelligence aan de slag kunnen. Zonder bemoeienis van ICT-ers kunnen grote hoeveelheden gegevens geanalyseerd en gepresenteerd worden. Informatie die nodig is voor het nemen van beslissingen is hierdoor sneller beschikbaar. Dit doet de kwaliteit van beslissingen toenemen en verbetert de besluitvaardigheid.

Voordelen
Over de voordelen, toepassing en de keuze van self service BI heeft het ICT informatiecentrum een boekje samengeteld: ‘Self service BI’ met als ondertitel ‘Over hoe ook in kleinere organisaties en op lagere beslissingsniveaus business intelligence effectief inzetbaar is’. Diverse deskundigen op het gebied van business intelligence geven hun eigen visie op de interessante ontwikkelingen rond BI en de bijna universeel toepasbare vorm daarvan. Uiteraard komen ook enkele nadelen en risico’s aan de orde.

Self Service BI

Toekomst self service bi

Er bestaat in de markt veel belangstelling voor self service BI. Veel organisaties maken er al gebruik van bij het snel maken van rapporten en analyses. Door de laagdrempeligheid om van deze business intelligence oplossing gebruik te maken, zal het aantal gebruikers van deze oplossingen snel toenemen.