Wat is business intelligence | Uitleg en definitie – BIsystemen.nl

Business intelligence

  • Wat is business intelligence en welke voordelen biedt dit?
  • Wat zijn belangrijke toepassingen en ontwikkelingen van BI?
  • Ontdek alles over business intelligence software met de gratis BI box.

Business intelligence helpt bij het optimaal analyseren en interpreteren van data, waarover de meeste organisaties in grote hoeveelheden over beschikken. Toch blijkt dat veel van deze data niet gebruikt wordt. Dat komt vooral omdat veel organisaties geen goed beeld hebben van de aard en de omvang van alle aanwezige data. Hierdoor kunnen tussen verschillende soorten data niet altijd de noodzakelijke verbanden worden gelegd. Daarnaast zit veel data verstopt in verschillende systemen, waardoor ze niet direct beschikbaar en bruikbaar zijn. Business intelligence software biedt hiervoor de oplossing.

Welke BI software heeft u nodig?

Wat is business intelligence?

Business intelligence heeft tot doel om aanwezige data te gebruiken voor het verkrijgen van informatie op basis waarvan uw organisatie beslissingen neemt en waarmee u uw onderneming bestuurt. De verkregen informatie is namelijk bruikbaar voor analyses en rapportages. BI maakt het dus mogelijk om bedrijfsprocessen te analyseren en te optimaliseren. Hierdoor neemt u betere beslissingen over bijvoorbeeld uw inkoop, de aansturing van uw productie, de wijze waarop u voorraden aanhoudt of de distributie van uw producten en diensten. BI software kan u daarnaast helpen bij het nemen van strategische beslissingen, zoals:

  • Op welke markten kunt u het best actief zijn?
  • Aan welke klantgroepen verdient u het meeste geld?
  • Hoe is uw concurrentiepositie en waarmee is deze te verbeteren?
  • Welke gevolgen heeft een prijsverandering voor uw marktpositie en winst?

Business intelligence en datawarehousing

Business intelligence baseert analyses en rapportages op data die al ergens in uw bedrijf aanwezig is. Deze data komt bijvoorbeeld voort uit CRM software, uw financiële software, een ERP pakket, logistieke software of planningssoftware. Uit al deze systemen haalt een BI applicatie de relevante gegevens. Om de gegevens met elkaar in verband te kunnen brengen, worden ze ondergebracht op een centrale plaats. Deze plaats is het datawarehouse. Hoewel datawarehousing van oorsprong onlosmakelijk met business intelligence verbonden is, komt het inmiddels ook vaak voor dat er geen datawarehouse meer nodig is. In dat geval haalt het BI systeem de benodigde gegevens rechtstreeks uit de databases van de diverse applicaties. Lees meer over datawarehouse.

Op ieder niveau

Niet alleen het hoger management neemt dagelijks beslissingen met gebruik van business intelligence. Ook in de managementlagen daaronder en op operationeel niveau helpt BI software medewerkers bij het nemen van beslissingen. Toepassingen hiervan liggen onder meer op het terrein van klantcontact, financiële beoordelingen, productie of logistieke vraagstukken. Met name de steeds veelzijdigere mogelijkheden en het bestaan van self service BI maken de toepassing van BI software voor steeds meer organisaties interessant. De vraag is dan ook niet zozeer of BI een waardevol instrument voor uw onderneming kan zijn, maar hoe en wanneer u er gebruik van gaat maken.

BI software selecteren

Voor kennis over BI software selectie kunt u gebruik maken van de informatie op onze websites, boeken, kennisdocumenten en de BI box. U kunt deze gratis aanvragen en ontvangen. De box biedt u een leidraad bij het opzetten en uitvoeren van uw softwareproject, geeft u inzicht in de actuele ontwikkelingen rond BI en biedt u toegang tot adviezen, productinformatie en belangrijke kennis. Onderdeel van de box is onder andere het Handboek Softwareselectie. Deze praktische handleiding loodst u stap voor stap door het selectietraject van software voor business intelligence.  

Lees verder over business intelligence

Wat is BI software?
BI in de cloud
Self service BI
Big data
Data warehouse
Open source BI software
BI software trends


Business intelligence

BI project starten?
Lees deze adviezen!