Wat is business intelligence | Uitleg en definitie – BIsystemen.nl

Business intelligence

  • Wat is business intelligence en wat is de toepassing daarvan?
  • Wat is een datawarehouse, self service BI, datavisualisatie en data analyse?
  • Vind alle informatie via de BI kennisbank en de gratis BI box.

Business intelligence of BI helpt bij het analyseren en interpreteren van data die betrekking heeft op uw bedrijfsprocessen. Doel van de analyses is om op basis van de beschikbare data inzicht te krijgen in het functioneren van die processen en hoe deze verder geoptimaliseerd kunnen worden. De software die voor business intelligence toepassingen gebruikt wordt is BI software. Voor het verwerken en in de juiste kwaliteit beschikbaar hebben van data zijn ook data management oplossingen nodig, zoals data warehouses.

Welke BI software heeft u nodig?

Wat is business intelligence?

Business intelligence heeft tot doel om aanwezige data te gebruiken voor het verkrijgen van informatie op basis waarvan uw organisatie beslissingen neemt en waarmee u uw onderneming bestuurt. De verkregen informatie is bruikbaar voor analyses en rapportages. BI maakt het mogelijk om bedrijfsprocessen te analyseren en te optimaliseren. Hierdoor neemt u betere beslissingen over bijvoorbeeld uw inkoop, de aansturing van uw productie, de wijze waarop u voorraden aanhoudt of de distributie van uw producten en diensten. BI software kan u daarnaast helpen bij het nemen van strategische beslissingen, zoals:

  • Op welke markten kunt u het best actief zijn?
  • Aan welke klantgroepen verdient u het meeste geld?
  • Hoe is uw concurrentiepositie en waarmee is deze te verbeteren?
  • Welke gevolgen heeft een prijsverandering voor uw marktpositie en winst?

Op het juiste moment de juiste informatie

BI software is erop gericht om medewerkers en systemen in organisaties op het juiste moment van de juiste informatie te voorzien. Goede BI software is in staat om vanuit veel verschillende en van elkaar gescheiden systemen relevante informatie te halen, indien nodig te verrijken en te combineren en de gecombineerde informatie en inzichten met maximaal effect weer op verschillende manieren bij de juiste gebruikers te bezorgen. Het BI systeem fungeert daarbij als het master data systeem voor kritische bedrijfsinformatie.

Wat is een datawarehouse?

Business intelligence baseert analyses en rapportages op data die al ergens in uw bedrijf aanwezig is. Deze data komt bijvoorbeeld voort uit CRM software, uw financiële software, een ERP pakket, logistieke software of planningssoftware. Uit al deze systemen haalt een BI applicatie de relevante gegevens. Om de gegevens met elkaar in verband te kunnen brengen, worden ze ondergebracht op een centrale plaats. Deze plaats is het datawarehouse. Datawarehouses zijn nodig om data uit verschillende bronnen te combineren, zodat deze gecombineerde data gebruikt kan worden voor business intelligence toepassingen. In een datawarehouse wordt alle data verzameld en eenduidig gemaakt. Zo kan de data eenvoudig worden geraadpleegd en geanalyseerd.

Het gebruik van een datawarehouse maakt het mogelijk de kwaliteit van de gegevens van een organisatie continu te verbeteren. Dit is mogelijk door automatische correcties door het datawarehouse of door de detectie van incorrecte of ontbrekende gegevens, waarna het probleem kan worden opgelost in het bronsysteem. Het gebruik van een datawarehouse zorgt ervoor dat operationele systemen worden ontlast. Hierdoor kunnen deze systemen blijven werken zonder het risico op vertraging of crashen bij het uitvoeren van omvangrijke of complexe analyses. De benodigde gegevens worden immers vanaf een andere omgeving geraadpleegd.

Self service BI

Niet alleen het hoger management neemt dagelijks beslissingen met gebruik van business intelligence. Ook in de managementlagen daaronder en op operationeel niveau helpt BI software medewerkers bij het nemen van beslissingen. Toepassingen hiervan liggen onder meer op het terrein van klantcontact, financiële beoordelingen, productie of logistieke vraagstukken. Met name de steeds veelzijdigere mogelijkheden en het bestaan van self service BI maken de toepassing van BI software voor steeds meer organisaties interessant.

BI software selecteren

Voor het kiezen van de juiste BI oplossing heeft u informatie over beschikbare BI oplossingen, kennis over de criteria die uw keuze bepalen en inzicht in het selectieproces nodig. Voor alle informatie over BI software selectie kunt u gebruik maken van de informatie op onze websites, boeken, kennisdocumenten en de BI box. U kunt deze gratis aanvragen en ontvangen. De box biedt u een leidraad bij het opzetten en uitvoeren van uw softwareproject, geeft u inzicht in de actuele ontwikkelingen rond BI en biedt u toegang tot adviezen, productinformatie en belangrijke kennis. U vindt al deze informatie via de BI kennisbank.

Wat is datavisualisatie?

Business intelligence gaat om het inzichtelijk maken van data. Datavisualisatie is daarom een belangrijk BI thema. Met datavisualisatie wordt data op een grafische manier gepresenteerd. Op basis daarvan kunnen sneller inzichten worden verkregen over processen waarop de data betrekking heeft. Er zijn krachtige tools voor datavisualisatie beschikbaar, die gebruikt kunnen worden, zonder dat daar diepgaande BI kennis voor nodig is.

Met behulp van datavisualisatie tools kunnen gebruikers hun data op een eenvoudige, grafische wijze inzichtelijk maken. Voor niet al te complexe visualisaties is een datavisualisatie tool voldoende. Door middel van gevisualiseerde data hebben gebruikers de mogelijkheid een snelle interpretatie te doen. De eenvoud en het gebruiksgemak van datavisualisering tools weerspiegelt zich in het gebruikte datamodel. Vaak wordt bij datavisualisatie tools gebruik gemaakt van wizards, waarbij de gebruiker bij de hand genomen wordt en langs allerlei opties wordt geleid. Er is dus geen specifieke programmeerkennis nodig om tot een goed resultaat te komen.

Data analyse

Data analyse gaat verder dan het visualiseren van data alleen. Bij data analyse kunnen gevisualiseerde trends en ontwikkelingen verder worden geanalyseerd, zodat businessvragen kunnen worden beantwoord. Bij data analyse kunnen gegevens verder worden onderzocht en kunnen vervolgvragen worden gesteld en beantwoord. Om tot optimale conclusies en inzichten te komen over de data is een combinatie van datavisualisatie en data analyse gewenst. Daar waar visualisatietools gebruik maken van wizards en eenvoudig zijn in gebruik, zijn de mogelijkheden van tools voor data analyse soms te complex voor niet specifiek hiervoor getrainde gebruikers.

Lees verder over business intelligence

Business analytics
BI in de cloud
Self service BI
Open source BI software
BI leveranciers
BI kennisbank


BI software project

BI project starten?
Lees deze adviezen!