BI advies | ICT informatiecentrum – BIsystemen.nl

BI advies

 • Welke advies heeft u nodig en is beschikbaar?
 • Wie levert u de noodzakelijke kennis en informatie?
 • Voor het vinden van een BI oplossing of leverancier: gratis BI box.

  BI advies is nodig als uw eigen kennis over business intelligence en dataprojecten niet voldoende is om op alle vragen en in alle situaties zelfstandig oplossing te vinden. Vanwege de complexiteit van de onderwerpen BI en data is dat bij bijna alle organisaties het geval. Voor het verkrijgen van goed advies zijn diverse mogelijkheden. Hier benoemen wij er enkele en verwijzen wij u naar de adviseurs en consultants die u bij uw project kunnen helpen.

  BI oplossing vinden? Gebruik de gratis BI box

  BI project fasen

  Een BI project begint bij de realisatie dat u meer wilt doen met de data die al aanwezig is via de applicaties die u gebruikt. De data in ERP systemen of CRM oplossingen zijn daar voorbeelden van. Het besef dat deze data gebruikt kan worden om beter inzicht te krijgen in uw bedrijfsprocessen en u kan helpen bij het nemen van betere beslissingen daarover, is vaak de trigger om een BI of dataproject te starten. De fases daarin zijn telkens: oriëntatie, voorbereiding, selectie en implementatie. In die verschillende stadia bestaat een verschillende behoefte aan kennis en expertise.

  Soorten advies

  In de oriëntatiefase en voorbereidingsfase is het belangrijk oog te houden op uw business en de doelstellingen van uw BI of dataproject . Business consultants en adviseurs op het gebied van business intelligence, datatoepassingen, data management en/of data analytics zijn in deze fase belangrijk. Bij de selectiefase is het van belang dat een adviseur de markt overziet, uw processen kent, samen met u de selectiecriteria kan bepalen, oplossingen kent en verschillen daartussen kan duiden. Onafhankelijkheid is hierbij essentieel. Ieder advies in deze fase moet losstaan van mogelijke opbrengsten in het vervolg van uw project. Bij de implementatie verschuift de informatiebehoefte naar technisch advies en specifieke productkennis.

  Projectadvies

  Naast verschillende soorten advies in de verschillende fases van uw BI project is ook een overkoepelende adviesrol belangrijk. Hierbij gaat het om begeleiding van een onafhankelijk adviseur, die niet alleen meekijkt naar het maken van goede keuzes, maar ook kritisch blijft naar hoe beslissingen tot stand komen. Bij dit type adviseur staat uw belang voorop en mag het niet gaan om het verkopen van softwareoplossingen, consultancyuren of implementatiediensten.

  Productadvies

  Via de BI box kunt u in contact komen met informatiepartners van het ICT informatiecentrum. Met hen kunt u direct over de praktijk praten, uw project en concrete oplossingen. Deze specialisten zijn ervaren leveranciers van BI kennis (consultants) en/of van oplossingen (software). Zij kennen uw branche, uw bedrijfsproces, de ontwikkelingen, de mogelijkheden, de problemen waar u tegenaan loopt en de oplossingen die daarvoor al bedacht zijn. Door hun product- en oplossingsgerichte kennis kunnen zij u productadvies geven, antwoord geven op uw vragen, informeren over gerichte oplossingen, op ideeën brengen en praktische oplossingen aandragen. Uiteraard staat productadvies meestal niet los van commerciële belangen. Desondanks geven zij u toegang tot kennis en ervaring die op geen andere manier zo goed en snel beschikbaar zou zijn.

  Onafhankelijk (selectie)advies

  Selectieadvies is gericht op het maken van keuzes uit tools, software en leveranciers. BI leveranciers kunnen u als beste vertellen over hun oplossingen. Hun gerichte expertise en productkennis zijn in de selectiefase zeer waardevol, maar hebben juist in de selectiefase een groot nadeel: deze zijn niet onafhankelijk. Inhoudelijk kunnen BI leveranciers u uitstekend informeren, maar het belang om software of uren te verkopen blijft aanwezig. Voor goed selectieadvies moet u daarom bij een onafhankelijke partij zijn.

  Consultants die u onafhankelijk advies tijdens uw BI project kunnen geven kijken met u mee naar hoe beslissingen tot stand komen en stellen op het juiste moment de juiste vragen. Zij trappen op de rem als er stappen worden overgeslagen en kunnen ook adviseren iets niet te doen of uit te stellen. Voor hen is het selectietraject niet alleen een keuze uit oplossingen en leveranciers, maar in eerste instantie een vaststelling van het probleem dat u met de nieuwe BI software wilt oplossen.

  Alles weten over het uitvoeren van uw BI project? Gebruik de gratis BI box!