Big data | Definitie en toepassing – BIsystemen.nl

Big data definitie en toepassing

 • Wat is big data en wat wordt ermee bedoeld?
 • Wat zijn voordelen en eigenschappen ervan?
 • Voor alle informatie over BI software en data: gratis BI box.

  Big data is een veelgebruikt begrip geworden. Op deze pagina leest u wat er nu precies mee bedoeld wordt, aan de hand van visies en omschrijvingen van diverse BI specialisten. Zij zijn als kennispartner verbonden aan het onafhankelijke ICT informatiecentrum.

  Selecteer uw BI oplossing

  Data wordt informatie

  Bedrijven hebben informatie nodig om te kunnen anticiperen en daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren aan klanten, leveranciers en andere stakeholders. Informatie wordt vergaard uit diverse bronnen, zowel binnen als buiten de organisatie. Big data is een containerbegrip. Het geeft aan dat de hoeveelheid data waaruit informatie wordt vergaard toeneemt, zowel qua volume als qua type data. Ook het vergaren van informatie uit onder andere streaming data en ongestructureerde data neemt toe. Big data biedt de mogelijkheid om informatie te halen uit bronnen die met de huidige middelen nog niet analyseerbaar zijn. Het vervangt niet uw huidige analytics omgeving maar biedt de mogelijkheid om aan uw toenemende informatiebehoefte te voldoen, maar doe het alleen als het de besluitvorming verbetert.

  Steeds meer big data

  Big data is een overkoepelend begrip voor de exponentiële groei van data in de wereld. Omdat die groei vooral zit in logs en in ongestructureerde data, wordt big data soms vooral gebruikt om daarnaar te verwijzen, maar alle data, ook video en gestructureerde databases, groeit. De big in het begrip laat ons vooral weten dat er steeds meer moeite nodig is om met die groeiende hoeveelheid data om te gaan. Die hoeveelheid ontstijgt ons. Het percentage waardevolle data in big data neemt af: de belangrijkste vraag is dus hoe het goud in die enorme berg van data gevonden kan worden. Magnaview

  Kenmerken

  De belangrijkste kenmerken van big data zijn: de grote hoeveelheid data, de snelheid waarmee de data wordt gegenereerd en de variëteit in soorten data. Voorbeelden daarvan zijn de miljoenen Twitterberichten, aankoopgegevens, bezochte locaties, gepubliceerde foto’s, gereden kilometers, enz. Het kan zowel in gestructureerde vorm (denk aan retailtransacties per winkel en energiemetingen per huishouden), als ongestructureerd (denk aan blogs, statusupdates op sociale netwerksites, foto’s en reviews over producten en diensten) verschijnen. En wat is het niet? De verzameling van data uit verschillende bronnen van bijvoorbeeld CRM systemen. Xiptra Business Solutions

  Big data
  Ontdek de waarde van data
  Over hoe u een datagedreven organisatie wordt

  Kennis en informatie

  Het begrip verwijst naar de enorme groei van data die organisaties de afgelopen jaren doormaken. Kennis en informatie wordt in steeds meer verschillende systemen opgeslagen, waardoor medewerkers veel tijd kwijt zijn met het terugvinden van de juiste informatie om beslissingen te nemen. Het betekent niet het simpel opslaan van bestanden en informatie op een netwerkschijf. Ettu

  Meer complexe data

  Big data slaat op de situatie waarbij de hoeveelheid, snelheid en variatie aan data de normale opslag- en verwerkingscapaciteit van een organisatie overstijgt. Daarmee vermindert het vermogen van de organisatie om snel correcte beslissingen te kunnen nemen. Een andere definitie beschrijft het begrip als “elke situatie waarin het gebruik en de verwerking van data je buiten je comfortzone brengt”. Terwijl verhalen al snel over de hoeveelheid van data gaan, is dat niet het belangrijkst. De essentie van big data zit in de combinatie van groeiende volumes en de complexiteit van de data.

  Denk bijvoorbeeld aan ongestructureerde data die voortkomt uit sociale media en call center verslagen. Het is de uitdaging niet alleen de gestructureerde data, maar ook de ongestructureerde en semi-gestructureerde data snel te kunnen verwerken waarmee betere beslissingen genomen kunnen worden. De variëteit van de datastromen, de daaruit voortvloeiende complexiteit en de mogelijkheid om hier relevante inzichten uit te halen vormen de kern van de uitdaging. SAS Nederland


  Big data
  Gebruik de kracht van data
  Over hoe data uw processen en prestaties verbetert