Open source BI software | Gratis software – BIsystemen.nl

Open source BI software

 • Wat is open source BI software?
 • Wat zijn voordelen en eigenschappen ervan?
 • Vind alle informatie via de BI kennisbank en de gratis BI box.

  Open source BI software biedt een alternatief voor de software van commerciële leveranciers, waarvan de broncode van de software niet openbaar is en uitsluitend bekend is bij de leverancier. Deze oplossingen ontwikkelen zich sneller, maar vragen meer kennis van de gebruiker om er gebruik van te kunnen maken. Vaak is open source BI software gratis beschikbaar, maar dat maakt het werken met ermee daardoor niet automatisch gratis of goedkoop.

  Welke BI software heeft u nodig?

  Open source BI en broncode

  Bij open source BI software is de broncode van de software vrij beschikbaar. De broncode is een serie programmaregels waaruit een BI systeem is opgebouwd. Het principe van open source software is dat gebruikers, de ‘community’, die code vrij kunnen gebruiken, aanpassen, uitbreiden of zelfs verwijderen. Daarvoor is geen toestemming nodig van de oorspronkelijke ontwikkelaar(s) van de software of de rest van de community.

  Bij reguliere BI software is de broncode niet openbaar beschikbaar. Wijzigingen die invloed hebben op de functionaliteit van de software kunnen daardoor alleen door de ontwikkelaar ervan gemaakt worden. Hoewel dit als een beperking van reguliere software klinkt, wordt dit in de praktijk meestal niet zo ervaren. Reden daarvan is de meeste gebruikers voldoende hebben aan de functionaliteit die de BI oplossing al biedt.

  Voordelen open source BI software

  Een voordeel van deze vorm van BI software is dat deze meestal gratis beschikbaar is. Dat zorgt er niet voor dat de complete ingebruikname dat ook is. U zult nog steeds kosten moeten maken voor het eventueel installeren, configureren en implementeren van de software. Hierdoor zijn de totale kosten van open source oplossingen niet per se lager dan van reguliere business intelligence software.

  Het grootste voordeel van open source zit daarom eerder in de wijze waarop de software steeds verder ontwikkeld wordt. Iedere gebruiker levert namelijk met eigen aanpassingen telkens weer een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de software. Daardoor ontstaan snel nieuwe functies en wordt de oplossing telkens beter. De software ontwikkelt zich sneller en bevat eerder moderne functionaliteit en eigenschappen.

  Nadelen

  Een nadeel van open source BI software kan zijn dat het lastiger is om te implementeren en te onderhouden. Dat vraagt hooggekwalificeerde IT’ers en die zijn niet altijd intern beschikbaar. In het geval van problemen kan een gebrek aan support als nadeel ervaren worden, hoewel de community en forums oplossingen kunnen bieden. Ook is de continuïteit van deze BI software niet gegarandeerd. Ontwikkelingen en support kunnen plotseling ophouden. Over het algemeen wordt daarom van open source software beweerd dat het heel waardevol kan zijn voor veel bedrijfstoepassingen, maar minder geschikt is voor kritische bedrijfsprocessen.

  Meer weten? Via de BI kennisbank vindt u alle informatie, hulp en adviezen.