BI tools | Toepassing en selectie – BIsystemen.nl

BI tools

 • Wat is een BI tool?
 • Hoe selecteert u een BI tool?
 • Voor alle informatie over BI tools en de selectie daarvan: gratis BI box.

  BI tools stellen u in staat om op een relatief eenvoudige manier data te presenteren in rapporten of visualisaties. Met de tools kunt u de data interpreteren en analyseren met het doel om heldere inzichten te verkrijgen voor de besluitvorming en strategie. Lees hier hoe een tool uw business intelligence ondersteunt en hoe u een BI tool selecteert.

  Selecteer uw BI oplossing

  BI tools en platforms

  BI tools is een verzamelnaam van alle ‘gereedschap’ van uw business intelligence toepassing. De basis van die toepassing is het platform waarmee u data uit verschillende systemen verzamelt, controleert, verrijkt en beheert. Hierbij speelt bijvoorbeeld een datawarehouse een rol. BI tools past u toe om de data van dat platform te presenteren in de vorm van een rapport, visualisering of dashboard. Deze informatie gebruikt u voor interpretatie en analyse van de data, zodat u daar nieuwe inzichten door krijgt en conclusies aan kunt verbinden.

  BI tools combineren

  Ieder BI tool is software met een eigen functie of een combinatie daarvan. Het is daarom goed mogelijk dat u voor uw business intelligence toepassing gebruikt maakt van meerdere BI tools tegelijk. Zo kan de ene tool beter zijn in het samenstellen van rapportages en een andere beter geschikt zijn voor visualisatie. Functioneel kunnen tools verschillen omdat de ene zich meer richt op financiële analyses en de andere beter geschikt is voor klantanalyses. Sommige tools combineren meerdere functies in één softwareoplossing.

  Voordelen

  Het gebruik van BI tools kent veel voordelen voor uw organisatie. U verkrijgt beter inzicht in hoe bedrijfsprocessen verlopen en waar fouten of hiaten zitten. Met behulp van intelligente dashboards wordt managementinformatie eenvoudig gevisualiseerd. Dit faciliteert de prestaties van de organisatie en maakt het eenvoudig te zien waar bedrijfsprocessen kunnen worden verbeterd. Zo kan de besluitvorming en strategie worden aangepast aan beschikbare data over het verleden en verwachte trends voor de toekomst.

  BI tools zijn vaak gericht op de gebruiker van de data. Dit in tegenstelling van de BI software, die ingezet wordt voor het datawarehouse of andere functies van data management. Voor die software zijn altijd IT specialisten nodig. Voor de installatie van de BI tools kunnen nog steeds IT’ers nodig zijn, maar voor het gebruik ervan is geen specialistische kennis nodig. Gebruikers hebben daardoor grote invloed op de samenstelling van rapporten en visualisaties. In dat kader wordt dan ook gesproken over self service BI.

  BI tools
  Nieuw BI project?
  Lees dit boek!

  Aanbod BI tools

  Er is een enorm aanbod van BI tools. Grote spelers op deze markt zijn softwareleveranciers zoals Microsoft, SAS of SAP. Bekende oplossingen zijn bijvoorbeeld Power BI, Tableau, Qlik, Datapine, Metric en Microstrategy. Een opsomming van leveranciers en tools vindt u in het overzicht van BI software op deze website. Het is verstandig om u bij het bepalen van uw keuze te laten informeren door BI specialisten. Zij hebben een goed overzicht van het totale aanbod en kunnen u beter adviseren over de combinatie van tools die voor u de beste oplossing vormen.

  Excel als BI tool

  Een van de meest gebruikte tools is een programma dat niet als BI tool ontwikkeld is, maar als spreadsheet: Excel. Dat het toch een BI functie heeft gekregen, heeft te maken met de eenvoudige mogelijkheid om van cijfers en tabellen duidelijke grafieken, overzichten en andere visuele presentaties te maken. Hoewel Excel voor eenvoudige business intelligence toepassingen bruikbaar is, zijn er functioneel grote verschillen met echte BI tools. Zo gaat het actualiseren van de data niet automatisch, is de hoeveelheid te verwerken data gelimiteerd en gaat het delen van rapporten minder gemakkelijk. Daarnaast zijn gebruiksgemak en veiligheid van een andere orde dan van tools die voor business intelligence toepassingen ontwikkeld zijn.

  Power BI

  Power BI is een momenteel één van de meest gebruikte selfservice BI tools. Ongetwijfeld speelt de marketingkracht van softwareleverancier Microsoft daarin een grote rol. Maar vooral is die populariteit te danken aan de veelzijdigheid en flexibiliteit van de oplossing en het feit dat er gratis versies van beschikbaar zijn. Power BI verzorgt het integreren, verwerken en presenteren van de data. Met het tool kunnen gebruikers op basis van die data zelfstandig rapporten en datavisualisaties genereren. Er kan gebruik gemaakt worden van realtime data, waardoor analyses mogelijk zijn op basis van de meest actuele gegevens. Uiteraard zijn koppelingen met andere oplossingen, zoals Excel en Azure (het cloudplatform van Microsoft), eenvoudig realiseerbaar. Power BI is toepasbaar op laptop, smartphone en tablet.

  BI tool selecteren

  Het is een lastige opgave om uit het grote aanbod van BI tools te kiezen voor de tool die het best past bij uw organisatie. Om tot een keuze te komen is het belangrijk om te beginnen met het inventariseren van de gebruikerseisen, de eisen en wensen van uw IT afdeling en de gewenste selectiecriteria. De centrale vragen daarbij zijn:

  • Wat wilt u met de tool?
  • Welke analyses wilt u kunnen maken?
  • Welke data heeft u beschikbaar?

  Informatie over tools

  In de oriëntatiefase is het belangrijk een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden. Praat daarom in deze fase met BI specialisten en leveranciers over hun producten en oplossingen. Tegelijk bouwt u kennis op over business intelligence en kunt u zich verdiepen in hoe u uw project aanpakt. Pas als dit goed geregeld is gaat u selecteren, demo’s bekijken, testen, kiezen en implementeren. Alle informatie die u over dit proces nodig heeft, vindt u in de gratis BI box van het ICT informatiecentrum. Als u van plan bent meer te doen met uw data en daarvoor een BI oplossing wilt realiseren, is het praktisch om uw BI project te beginnen met het aanvragen van deze informatie.


  BI software project

  BI oplossing kiezen?
  Dit is belangrijk!