Datawarehouse | Definitie en toepassing – BIsystemen.nl

Datawarehouse

 • Wat is een datawarehouse?
 • Wat zijn voordelen en eigenschappen ervan?
 • Voor alle informatie over BI software en datawarehouses: gratis BI box.

  Datawarehouses zijn nodig om data uit verschillende bronnen te combineren, zodat deze gecombineerde data gebruikt kan worden voor business intelligence. In een datawarehouse wordt alle data verzameld en eenduidig gemaakt. Zo kan de data eenvoudig worden geraadpleegd en geanalyseerd. In tegenstelling tot bronsystemen, houdt een datawarehouse wél rekening met wijzigingen in de gegevens van deze systemen. Zo kan een accurate historie worden opgebouwd en kunnen prestaties vanuit een historisch perspectief worden geanalyseerd, om zo een zo betrouwbaar mogelijk beeld te vormen.

  Welke BI software heeft u nodig?

  Wat is een datawarehouse?

  Als data uit verschillende bronsystemen gebruikt moet worden voor analyses, moet die data eerst verzameld worden in een centraal systeem. Een datawarehouse is dat centrale systeem. ERP of CRM systemen kunnen de bronsystemen zijn. Data uit deze systemen wordt in het datawarehouse gebundeld, gecombineerd en geschikt gemaakt voor analyses.

  Het gebruik van een datawarehouse maakt het mogelijk de kwaliteit van de gegevens van een organisatie continu te verbeteren. Dit is mogelijk door automatische correcties door het datawarehouse of door de detectie van incorrecte of ontbrekende gegevens, waarna het probleem kan worden opgelost in het bronsysteem. Het gebruik van een datawarehouse zorgt ervoor dat operationele systemen worden ontlast. Hierdoor kunnen deze systemen blijven werken zonder het risico op vertraging of crashen bij het uitvoeren van omvangrijke of complexe analyses. De benodigde gegevens worden immers vanaf een andere omgeving geraadpleegd.

  Datawarehouse
  Ontdek de waarde van data
  Over hoe u een datagedreven organisatie wordt

  Voordelen en eigenschappen

  Datawarehouses zijn geoptimaliseerd om een snelle responstijd te hebben bij een grote hoeveelheid data. Dit in tegenstelling tot gangbare bronsystemen, die veel kleine opdrachten in korte tijd verwerken. Om snel informatie over een organisatie te kunnen analyseren is een datawarehouse onmisbaar. Het systeem is zodanig ontworpen dat gebruikers eenvoudig kennis kunnen vergaren over de bedrijfsvoering en KPI’s, ondanks dat hiervoor een grote hoeveelheid data wordt gebruikt.

  Datawarehouse en self service BI

  Door het gebruik ervan in combinatie met gebruiksvriendelijke BI tools kunnen medewerkers zelfstandig analyses uitvoeren en rapportages maken. Self service BI heet dit. Op deze manier zorgt het gebruik van een datawarehouse voor ontlasting van de IT afdeling van de organisatie. De IT afdeling kan zich toespitsen op meer complexe analyses en rapportages, die meer kennis van de processen, bronstructuur of de tool vereisen.

  Rapportages en inzicht

  Indicatoren, waaronder complexe KPI’s, worden in een datawarehouse zoveel mogelijk voorbereid. Zo kunnen de gebruikers zelf ook complexere rapportages creëren. In een bronsysteem kunnen complexere rapportages pas worden gecreëerd nadat handmatig allerlei handelingen en berekeningen zijn uitgevoerd en gegevens uit andere systemen zijn verwerkt. Het gebruik van een datawarehouse faciliteert op deze manier de herkenbaarheid van informatie die nodig is voor de bedrijfsvoering van een organisatie. Ook dit draagt bij aan de ontlasting van de IT afdeling.

  Door het gebruik ervan wordt het voor gebruikers mogelijk toegang te krijgen tot de bron en betekenis van gegevens. Bronsystemen in de cloud of van externe leveranciers beschikken niet of nauwelijks over deze toegankelijkheid. Met de toegang tot gegevens kunnen gebruikers eenvoudig gegevens vinden en zelf verwerken tot inzichten en kennis.


  Datawarehouse
  Gebruik de kracht van data
  Over hoe data uw processen en prestaties verbetert