BI software selectie | Een BI pakket selecteren – BIsystemen.nl

BI software selectie

Er is een groot aantal verschillende business intelligence oplossingen op de markt. Door die uitgebreide keuze en doordat de verschillen tussen BI software soms erg subtiel zijn, is het moeilijk om uit te maken welke software optimaal aansluit bij uw bedrijfsprocessen, managementbehoeften en organisatie. De informatie die u van leveranciers kunt krijgen is belangrijk. Als u dat combineert met de informatie van het ICT informatiecentrum, kunt u een goede vergelijking en gefundeerde keuze maken. De gratis BI box helpt u hierbij.

BI software nodig? Zo kiest u!

Zoeksupport

Met Zoeksupport helpt het ICT informatiecentrum u bij het vinden van een BI oplossing, leverancier of adviseur. Als u de best passende BI oplossing of aanbieder nog niet kent, helpt Zoeksupport u met het vinden daarvan. Dat doen we deskundig, discreet en doeltreffend. En 100% onafhankelijk. Lees meer over Zoeksupport

BI software selectietraject

Het belangrijkste doel van BI software selectie is om een BI oplossing te kiezen die optimaal aansluit bij de behoefte aan managementinformatie, rekening houdend met de data die uw onderneming daarvoor beschikbaar heeft. Vindt u die, dan beschikt u over een tool die u helpt bij het verkrijgen van inzicht in uw processen en prestaties en daarmee bijdraagt aan het nemen van de juiste beslissingen. Een selectietraject begint daarom met een voorbereidingsfase waarin u uw bedrijfsprocessen en behoefte aan managementinformatie in kaart brengt. Op basis daarvan inventariseert u vervolgens de specifieke wensen en eisen waaraan de nieuwe BI oplossing moet voldoen.

Oriëntatie

Om alle mogelijkheden van business intelligence software te overzien is een goede inventarisatie nodig. Hiermee maakt u een begin in de oriëntatiefase. In dit stadium maakt u kennis met enkele leveranciers en oplossingen. Dat doet u nog niet met het doel hieruit een keuze te maken, maar om informatie te verzamelen over ontwikkelingen en specifieke eigenschappen. In deze fase staat alles nog open en bouwt u kennis op om uw eisen- en wensenlijst verder aan te scherpen. Onze website ICTleveranciers.nl is hier een goed startpunt voor.

Eerste selectie

Nadat u zich verdiept heeft in de meest noodzakelijke kennis over BI selectie en weet waarvoor u een oplossing zoekt, kunt u een eerste selectie maken. Die begint met een lijst van systemen die op basis van de belangrijkste criteria geschikt zijn. Er zijn informatiebronnen, gidsen en productoverzichten die kunnen helpen bij het samenstellen van die lijst. Beperk u in deze fase tot een globale beoordeling op basis van de belangrijkste functionaliteiten. Een gedetailleerde selectie volgt later pas.

BI software selecteren en implementeren
BI oplossing kiezen?
Dit is belangrijk!

De eerste mogelijke oplossingen vallen in deze fase af en u houdt alleen BI systemen over die in grote lijnen voldoen aan uw eisen en wensen. Dit is uw longlist. Vervolgens is het zaak om deze systemen verder te onderzoeken en te toetsen. Op basis daarvan maakt u van uw longlist een shortlist. De verschillende BI software op deze shortlist vergelijkt en beoordeelt u gedetailleerd. In de laatste fase van het BI software selectietraject maakt u hieruit een definitieve keuze.

Voorbereiding BI software selectie

Voor een goede selectie van business intelligence systemen is kennis nodig van het totale aanbod. Ook hebt u voor een goede vergelijking een betrouwbaar beeld van de markt nodig en moet u gestructureerd te werk gaan. Een goede voorbereiding is hierbij essentieel. Wanneer u stappen overslaat in het selectieproces of bepaalde stappen daarin niet goed uitvoert, dan is de kans dat u de juiste BI oplossing kiest aanzienlijk kleiner.

Stappenplan BI software selectie

De selectie van BI software is een proces dat structuur vereist en stap voor stap moet worden doorlopen. Alleen dan is de kans groot dat u uiteindelijk de business intelligence oplossing kiest die optimaal voldoet aan alle eisen en wensen. Voor een gestructureerde aanpak is een stappenplan noodzakelijk. U vindt zo’n stappenplan in de BI box.

BI advies

BI advies kan u helpen als uw eigen kennis over business intelligence en dataprojecten niet voldoende is om op alle vragen en in alle situaties zelfstandig oplossing te vinden. Vanwege de complexiteit van de onderwerpen BI en data is dat bij bijna alle organisaties het geval. Voor het verkrijgen van goed advies zijn diverse mogelijkheden. Hier benoemen wij er enkele en verwijzen wij u naar de adviseurs en consultants die u bij uw project kunnen helpen.

Soorten advies

In de oriëntatiefase en voorbereidingsfase is het belangrijk oog te houden op uw business en de doelstellingen van uw BI of dataproject . Business consultants en adviseurs op het gebied van business intelligence, datatoepassingen, data management en/of data analytics zijn in deze fase belangrijk. Bij de selectiefase is het van belang dat een adviseur de markt overziet, uw processen kent, samen met u de selectiecriteria kan bepalen, oplossingen kent en verschillen daartussen kan duiden. Onafhankelijkheid is hierbij essentieel. Ieder advies in deze fase moet losstaan van mogelijke opbrengsten in het vervolg van uw project. Bij de implementatie verschuift de informatiebehoefte naar technisch advies en specifieke productkennis.

Projectadvies

Naast verschillende soorten advies in de verschillende fases van uw BI project is ook een overkoepelende adviesrol belangrijk. Hierbij gaat het om begeleiding van een onafhankelijk adviseur, die niet alleen meekijkt naar het maken van goede keuzes, maar ook kritisch blijft naar hoe beslissingen tot stand komen. Bij dit type adviseur staat uw belang voorop en mag het niet gaan om het verkopen van softwareoplossingen, consultancyuren of implementatiediensten.

Productadvies

Via de BI box kunt u in contact komen met diverse ervaren BI specialisten. Zij kennen uw branche, uw bedrijfsproces, de ontwikkelingen, de mogelijkheden, de problemen waar u tegenaan loopt en de BI oplossingen die daarvoor al bedacht zijn. Door hun product- en oplossingsgerichte kennis kunnen zij u bij de selectie van BI software productadvies geven, antwoord geven op uw vragen, informeren over gerichte oplossingen, op ideeën brengen en praktische oplossingen aandragen. Uiteraard staat productadvies meestal niet los van commerciële belangen. Desondanks geven zij u toegang tot kennis en ervaring die op geen andere manier zo goed en snel beschikbaar zou zijn.

Onafhankelijk advies over BI software selectie

BI software selectie is gericht op het maken van keuzes uit tools, software en leveranciers. BI leveranciers kunnen u als beste vertellen over hun oplossingen. Hun gerichte expertise en productkennis zijn in de selectiefase zeer waardevol, maar hebben juist in de selectiefase een groot nadeel: deze zijn niet onafhankelijk. Inhoudelijk kunnen BI leveranciers u uitstekend informeren, maar het belang om software of uren te verkopen blijft aanwezig. Voor goed selectieadvies moet u daarom bij een onafhankelijke partij zijn.

Consultants die u onafhankelijk advies tijdens uw BI project kunnen geven kijken met u mee naar hoe beslissingen tot stand komen en stellen op het juiste moment de juiste vragen. Zij trappen op de rem als er stappen worden overgeslagen en kunnen ook adviseren iets niet te doen of uit te stellen. Voor hen is het selectietraject niet alleen een keuze uit oplossingen en leveranciers, maar in eerste instantie een vaststelling van het probleem dat u met de nieuwe BI software wilt oplossen.

Meer weten? Via de BI kennisbank vindt u alle informatie, hulp en adviezen.