BI software selectie | Een BI pakket selecteren – BIsystemen.nl

BI software selectie

Er is een groot aantal verschillende business intelligence systemen op de markt. Door die uitgebreide keuze en doordat de verschillen tussen BI software soms erg subtiel zijn, is het moeilijk om uit te maken welk systeem optimaal aansluit bij uw type gegevens en onderneming. De informatie die u van leveranciers kunt krijgen, is lang niet altijd afdoende voor een goede vergelijking en een gefundeerde keuze.
 

Selectietraject

Het uiteindelijke doel van een selectietraject is om te kiezen voor de BI software die optimaal aansluit bij de gegevens die uw type onderneming nodig heeft om beslissingen te kunnen nemen. Daarom begint een selectietraject met een voorbereidingsfase waarin u uw bedrijfsprocessen zo gedetailleerd mogelijk in kaart brengt. Op basis daarvan inventariseert u vervolgens de specifieke wensen en eisen waaraan het BI systeem moet voldoen.

Hebt u dat, dan kunt u voor het eerst een voorzichtige selectie maken. Die begint met een lijst van systemen die op het eerste oog geschikt lijken. Er zijn informatiebronnen, gidsen en productoverzichten die kunnen helpen bij het samenstellen van zo’n eerste lijst. Om die lijst korter te maken, kunt u de systemen ‘ruw’ beoordelen. De eerste mogelijke oplossingen vallen daarbij af en u houdt alleen BI systemen over die in grote lijnen voldoen. We noemen dat een ‘longlist’.

Vervolgens is het zaak om deze systemen verder te onderzoeken en te toetsen, zodat een ‘shortlist’ ontstaat. De verschillende BI software op deze shortlist worden intensief vergeleken en gedetailleerd beoordeeld, zodat maximaal drie business intelligence oplossingen overblijven. In de laatste fase van het BI selectietraject maakt u hieruit een definitieve keuze.

Meer over BI software selectie

Wat maakt een BI software project succesvol? Wat laat zo een project mislukken? De voorbereiding, de samenstelling van het projectteam en aanwezige kennis in een organisatie is van grote invloed op het verloop van een BI software project. Dit boekje gaat over welke factoren een BI software selectie maken of breken.

BI software selectie

BI software selectie

Voorbereiding
Voor een goede selectie van business intelligence systemen is kennis nodig van het totale aanbod. Ook hebt u voor een goede vergelijking een betrouwbaar beeld van de markt nodig en moet u gestructureerd te werk gaan. Een goede voorbereiding is hierbij essentieel. Wanneer u stappen overslaat in het selectieproces, of bepaalde stappen daarin niet goed uitvoert, dan is de kans dat u de juiste BI oplossing kiest aanzienlijk kleiner.

Stappenplan BI software selectie

De selectie van BI software is een proces dat stap voor stap moet worden doorlopen. Een BI selectieproces moet gestructureerd verlopen; alleen dan is de kans groot dat u uiteindelijk de business intelligence oplossing uitkiest die optimaal voldoet aan alle eisen en wensen. Voor een gestructureerde aanpak is een waterdicht stappenplan noodzakelijk. U vindt zo’n stappenplan in onze BI box.