BI software trends | Ontwikkelingen van BI – BIsystemen.nl

BI software trends

De tijd is voorbij dat BI software uitsluitend werd gebruikt door grote ondernemingen. Een toenemend aantal middelgrote en kleine ondernemingen investeert succesvol in business intelligence software of overweegt dat te gaan doen. Vijf trends over het gebruik en de toepassing van business intelligence software, leest u hieronder.

Veel organisaties vragen zich af wat ze van BI kunnen verwachten. Ze willen weten wat de mogelijkheden zijn, wat verstandig is om te doen en welke beslissingen ze vooral niet moeten nemen. U vindt dat allemaal terug in de BI box van het ICT informatiecentrum. Door middel van boeken en andere lectuur en met behulp van de inzichten van ‘goeroes’ die alles weten over BI, krijgt u een actueel beeld van wat in uw eigen specifieke bedrijfsvoering mogelijk is met BI. Of wat in de toekomst de mogelijkheden zullen zijn.

Dergelijke informatie, inclusief BI resources, kunt u gratis aanvragen als onderdeel van de BI software box.

Alvast 5 Business intelligence trends

Het ICT informatiecentrum signaleert vijf trends op het gebied van BI software:

1. Proactief

Veruit de meeste business intelligence oplossingen worden zoals dat heet ‘reactief’ ingezet. De oplossingen maken historische analyses van bedrijfsgegevens. Dat gebeurt per week, maand of jaar. Terugkijkend op resultaten uit het verleden worden voorspellingen gedaan voor de toekomst. Dat is erg waardevol om besluitvormingsprocessen te verbeteren. Het probleem is alleen dat een onderneming met reactieve business intelligence maar weinig rendement haalt uit de snelheid waarmee bedrijfsgegevens tegenwoordig beschikbaar komen.

Wil uw bedrijf ‘realtime analytics’ kunnen toepassen en daarvan optimaal profijt hebben, dan moet het anders. Business intelligence wordt in toenemende mate ‘proactief’ toegepast. Dat betekent dat relevante veranderingen in bedrijfsgegevens door een BI direct worden gesignaleerd op het moment dat ze worden doorgevoerd. Een goed voorbeeld is dat van een manager die – geheel geautomatiseerd – via een BI systeem een alert krijgt als zich iets ongebruikelijks voordoet. Als het BI systeem vervolgens meteen doorgaat met analyseren, dan is snel de juiste informatie voorhanden op basis waarvan de (goed geïnformeerde) manager de juiste beslissing kan nemen. Het probleem wordt direct opgelost en blijft niet eerst dagen liggen.

2. Meer efficiency met selfservice BI software

Medewerkers in een organisatie die gebruik maken van business intelligence, zijn altijd sterk afhankelijk geweest van de IT afdeling. Had een afdeling rapportages nodig, dan moest er niet zelden lang worden gewacht totdat een IT’er beschikbaar was. Het enige alternatief was ‘toch maar weer’ teruggrijpen op programma’s als Excel, waarmee een afdeling zijn eigen rapportages kon maken. Doordat BI oplossingen simpeler worden in het gebruik, en bovendien meer toegespitst op de beleving van eindgebruikers, komen er steeds meer ‘selfservice’ oplossingen op de markt. Business intelligence is steeds meer iets van de eindgebruiker en niet alleen van IT afdelingen. Dat vergroot de efficiency van BI.

3. Gegevens visualiseren

Door de toepassing van selfservice BI verschuift het gebruik van business intelligence naar de eindgebruiker. Daardoor ontstaat een groeiende vraag naar manieren om bedrijfsgegevens gemakkelijk te kunnen visualiseren. Bedrijfsgegevens en analyses daarvan moeten begrijpelijk zijn voor iedereen, niet alleen voor (technische) analisten. Een trend in BI land is dan ook dat leveranciers hun data visualisatie verbeteren voor alle niveaus van gebruikers.

In de nieuwste producten van leveranciers als QlikView speelt ‘story telling’ een belangrijke rol. Informatie en analyses die op basis daarvan zijn gemaakt met behulp van business intelligence, worden zodanig gepresenteerd dat iedereen in een bedrijfsvoering ermee overweg kan. Dat bevordert de besluitvaardigheid in een organisatie.

4. Cloud computing

Een trend in ICT, en zeker ook als het gaat om business intelligence, is cloudcomputing. BI in de cloud is niet nieuw. Wel nieuw is dat de terughoudendheid van eindgebruikers vanwege risico’s op het gebied van betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid, gestaag verdwijnt. Tegelijk worden de voordelen steeds meer omarmd. Denk aan schaalbaarheid, flexibiliteit en lagere kosten. Een andere reden dat steeds meer bedrijven kiezen voor BI in de cloud, is dat de enorme hoeveelheden gegevens en de snelheid van data het beheer van een BI systeem in eigen huis alsmaar lastiger maken. De cloud wordt volwassen, en steeds meer ondernemingen zullen hun BI daar naartoe brengen.

5. Mobile BI software

Ook de mobiele variant van business intelligence wordt alsmaar volwassener. Alle grote leveranciers zetten zwaar in op een verdere optimalisatie en promotie van hun mobiele BI proposities. De mobiele wereld blijft allang niet meer beperkt tot de mobiele telefoon, of smartphone. We hebben de tablet, en krijgen nu ook te maken met ‘wearables’, zoals watches en glasses. Deze ‘gadgets’ hebben allemaal hun eigen schermformaten en interfaces. Op de langere termijn zou een volgende stap in de ontwikkeling van business intelligence een aanpassing kunnen zijn aan de altijd met het internet verbonden ‘multiscreen wereld’. In de toekomst levert BI wellicht realtime informatie aan via elk schermformaat of interface, precies op het moment dat een gebruiker die informatie nodig heeft.